[ band / music ][ synth demos & patches ][ bio / about ]
 

 

Pif
[aka The Keyboard With A Dog]

 

 

Pif kicks ass. It's like a Mini Morris with 150 horsepower.
The knobs: Volume / Lowpass Filter [an imitation of].
Buttons: Power / Vibrato / OSC 32' / OSC 16' / OSC 8'.

 

Pif rządzi. Jest jak Mini Morris z silnikiem 150KM.
Gałki: Głośność / Filtr dolnoprzepustowy [ imitacja powiedzmy...].
Przyciski: Włącznik / Modulacja oscylatora / OSC 32' / OSC 16' / OSC 8'.

 

 

 

 

Audio demo:
[ mp3 demo ]

 


 

[ band / music ][ synth demos & patches ][ bio / about ]