[ band / music ][ synth demos & patches ][ bio / about ]
 

 

Electro Harmonix Vocoder

 

 


The ultimate vintage piece of gear from the '70-ties. Maybe it's true that the vocals are completely unintelliglble... But this grungy sound.... yummie.
 


Totalny klasyk z lat 70-tych. Może i to prawda, że nie da się zrozumieć ani słowa... Ale ten brudny dŸwięk... niebiańska muzyka dla mych uszu.

 

 

Audio demo:
[ mp3 demo ]

 


 

[ band / music ][ synth demos & patches ][ bio / about ]