[ band / music ][ synth demos & patches ][ bio / about ]
 

 

Formanta Arton ME-01

 

 


People are not sure what this exactly is. Well, it's a guitar multi-FX unit. The "designers" audaciously stole the design from Roland GR-300. The system comes with five effects: distortion, overdrive, compressor, reverb and chorus. The sound is traditionally Soviet, meaning it's toxic and industrial.
 


Nie wszyscy są pewni co to dokładnie jest, więc obwieszczam: jest to multiefekt gitarowy. Design bezczelnie skopiowany z Rolanda GR-300. Pięć efektów: distortion, overdrive, kompresor, reverb i chorus. Brzmienie jest tradycyjnie Ruskie, czyli ma się rouzmieć, toksycznie i  industrialnie.

 

 

Audio demo:
[ mp3 demo ]

 


 

[ band / music ][ synth demos & patches ][ bio / about ]